Skip to main content

Noworoczne życzenia dla polskiej gospodarki - Gospodarcze Espresso


15 lutego 2022 roku został opublikowany trzeci odcinek pt. "Noworoczne życzenia dla polskiej gospodarki" z cyklu rozmów Gospodarcze Espresso. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich, partnerem instytucjonalnym Santander Bank Polska, partnerem merytorycznym Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, a patronem medialnym „Puls Biznesu”.

W spotkaniu - w charakterze prelegentów - wzięli udział: Piotr Bielski (dyrektor departamentu analiz ekonomicznych, Santander Bank Polska), dr Sonia Buchholtz (dyrektorka programu finansowania transformacji energetycznej, Forum Energii), Ludwik Kotecki (członek Rady Polityki Pieniężnej), dr Aleksander Łaszek (manager w zespole analiz ekonomicznych Deloitte, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich), prof. Witold Orłowski (Akademia Vistula/Politechnika Warszawska, Rada Programowa Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego) oraz dr hab. Andrzej Rzońca (prof. SGH – Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa). 

Gospodarcze Espresso to projekt, który stanowi platformę do żywej, merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnej kondycji polskiej gospodarki oraz najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych. 

W trzecim odcinku specjaliści dyskutowali m.in. o tym, co czeka polskich przedsiębiorców w 2022 roku, o szalejącej inflacji, a także o wpływie Polskiego Ładu na gospodarkę.

– Mam wrażenie, że zmierzamy w stronę nastrojów kryzysowych. Obecnie wzrost gospodarczy nie wygląda źle, ale jego perspektywy na przyszłość – już gorzej. Podobnie niepokojące są perspektywy pandemii. Mamy też ogromny problem inflacyjny, który może grozić czymś naprawdę poważnym – powiedział prof. Witold Orłowski.

– Dobrze by było, gdybyśmy możliwie krótko ponosili koszty podwyższonej inflacji, a koszty samego sprowadzenia inflacji do niskiego poziomu i przywrócenia stabilności cen były jak najniższe. Wybór nowej Rady Polityki Pieniężnej stwarza szanse, by odbudować wiarygodność Narodowego Banku Polskiego – zauważył dr hab. Andrzej Rzońca.

– Część wyzwań, jakie teraz widzimy, nie jest wcale nowa. Pierwsze oznaki tego, co dzieje się obecnie z inflacją i na rynku pracy, mieliśmy już w 2019 i 2020 r. Oczywiście potem pandemia przykryła te problemy i pojawiły się ważniejsze wyzwania. Nie jest jednak zaskoczeniem, że liczba osób pracujących powoli się kurczy – dodał dr Aleksander Łaszek.

– Ten rok będzie dla sektora finansowego ogólnie dobry. Środowisko wyższych stóp procentowych wyraźnie sprzyja sektorowi bankowemu i dochodom odsetkowym. Pojawia się jednak pytanie, jak wpłynie docelowo na jakość portfela kredytowego. Będzie to zależało od skali wzrostów właśnie stóp procentowych. Jeżeli zatrzyma się ona w okolicach 3-4 proc., wydaje się, że nie jest to poziom, który byłby zagrożeniem – przyznał Piotr Bielski.

– Te dwie polityki [monetarna i fiskalna] nie powinny być ze sobą sprzeczne. Z jednej strony widzimy od czterech miesięcy, że polityka pieniężna zaczyna się zaostrzać. Z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że polityka fiskalna będzie w tym roku luźniejsza niż w 2021 r. Te działania idą w dwóch różnych kierunkach, a powinny być spójne – zauważył Ludwik Kotecki.

– Stoimy przed wyzwaniem społeczno-gospodarczym. Od wielu lat odraczamy decyzje, które są konieczne do podjęcia, chociaż mogą być politycznie trudne. Za transformacją przemawia fakt, że jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych i mamy przestarzałą infrastrukturę. Z drugiej strony są bodźce, które zachęcają do przejścia na niskoemisyjne źródła energii – powiedziała dr Sonia Buchholtz.

Rozmowę poprowadził Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu.