Skip to main content

POLISH-U.S. BUSINESS SEMINAR - "THE COMMERCIAL SPACE SECTOR: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR PUBLIC AND PRIVATE SECTOR ENGAGEMENT"


6 lutego 2024 roku, w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się Polish-U.S. Business Seminar pt. "The Commercial Space Sector: Challenges and Opportunities for Public and Private Sector Engagement". Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO oraz Ambasadę USA w Polsce, a moderatorką była Kinga Gruszecka, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmicznego (PSPA).

W roli keynote speakera wystąpił Michael Gold, dyrektor ds. rozwoju w firmie Redwire Space. Wcześniej pełniący funkcję Zastępcy Administratora NASA ds. Polityki Kosmicznej i Partnerstw. Nadzorował starty statków kosmicznych Genesis 1 i 2. W swojej karierze doprowadził do powstania porozumień na rzecz przystąpienia 34 krajów świata, w tym Polski, do programu Artemis. W uznaniu za wkład w realizację porozumień Artemis Accords został odznaczony medalem za wybitne przywództwo NASA.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele nauki i biznesu - w tym interesariusze sektora prywatnego w eksploracji kosmosu oraz członkowie społeczności MISO.

W pierwszej części spotkania zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją Mike’a Golda na temat podróży w kosmos oraz podstawowych elementów operacji kosmicznych. Prelegent podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie technologii oraz perspektyw rozwoju sektora kosmicznego. Zgromadzeni w MISO goście mogli zapoznać się z wartościami, które przyświecają tworzeniu koalicji Artemis Accords. Jak zaznaczył w swoim przemówieniu Mike Gold - inwestycje finansowe w badania kosmosu mogą przynieść odkrycia kluczowe dla rozwiązania globalnych problemów oraz budowania lepszej przyszłości dla ludzkości.

W drugiej części spotkania odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, w której uczestnicy mieli możliwość zadania pytań keynote speakerowi. Jak podsumowano - kluczowym kierunkiem rozwoju branży kosmicznej jest postęp technologiczny oraz ekspansja prywatnego sektora kosmicznego, istnieje w tym obszarze ogromna szansa dla polskiego biznesu z branży kosmicznej.

Podczas dyskuji poruszono następujące zagadnienia:

  • Następny kluczowy przełom, na który czeka sektor kosmiczny - jaka technologia jest niezbędna do podboju kosmosu.
  • Perspektywy przyszłości sektora kosmicznego w krajach rozpoczynających działalność w podboju kosmosu, takich jak Polska.
  • Plany biznesowe firmy Redwire na skalę globalną i europejską.

Pytano też, w jaki sposób młodzi specjaliści z sektora branży kosmicznej mogą radzić sobie z trudnościami w zdobywaniu doświadczenia przy projektach branży kosmicznej - Mike Gold udzielił inspirującej odpowiedzi, mówiąc że kluczem do udziału w misjach jest nieustępliwość.

Jak podsumowano, zaangażowanie sektora publicznego i prywatnego w eksplorację kosmosu może przynieść najwięcej możliwości dla postępu technologicznego, rozwoju gospodarczego i społecznego przyczyniając się jednocześnie do wspomagania takich dziedzin jak - rolnictwo, biotechnologia, komunikacja czy energetyka.

Na zakończenie spotkania, prelegent podkreślił istotę udziału polskiego sektora kosmicznego w kontekście kształtowania przyszłości. Jak powiedział: „Niewiele krajów dysponuje tak niesamowitym kapitałem ludzkim, różnorodnością i wiedzą jak Polska”. Wyraził zebranej publiczności wdzięczność za udział w pasjonującym spotkaniu. Wskazał, że pytania zadawane przez publiczność wniosły cenne spostrzeżenia do ogólnej dyskusji na temat rozwoju branży kosmicznej.