Skip to main content

POLISH-U.S. CIVIL SOCIETY ROUNDTABLES: „CIVIL SOCIETY GROUPS WORKING TOGETHER TO ADVANCE AND ADVOCATE FOR LGBTQI RIGHTS"


20 grudnia 2022 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się czwarte spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S. Civil Society Roundtables”, pt. „Civil society groups working together to advance and advocate for LGBTQI rights”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO oraz Ambasadę USA w Polsce, a moderowała je prof. Renata Mieńkowska-Norkiene (przewodnicząca Rady Programowej MISO).

W roli keynote speakera (online) wystąpił Martin Rouse – Senior Director of Outreach and Engagement w LGBTQ Victory Fund. Jest to organizacja zajmująca się wyborem pro-choice prorównościowych kandydatów, którzy są członkami społeczności LGBTQ na stanowiska publiczne. Fundacja zapewnia wsparcie kampanii i zbiórki funduszy dla kandydatów LGBTQ, jako że organizacja ma najlepszą pozycję do promowania równości w społeczeństwie jest najlepszym narzędziem do obrony przed działaniami przeciwko społeczności.

Mimo, że w Victory Fund pracuje dopiero od roku, Marty Rouse działa na rzecz osób LGBTQ od ponad trzech dekad. Przez 14 lat pełnił funkcję Krajowego Dyrektora Terenowego ds. Kampanii na rzecz Praw Człowieka, gdzie pracował na rzecz równości małżeńskiej i ochrony przed dyskryminacją. Wcześniej kierował MassEquality – ogólnostanową grupą w Massachusetts, która broniła równości małżeńskiej czyniąc Massachusetts pierwszym stanem w Ameryce, który zalegalizował małżeństwa jednopłciowe. Prelegent pomaga również w globalnej integracji politycznej osób LGBTQ, jako członek Rady Doradczej Equal Voices Narodowego Instytutu Demokratycznego.

Marty Rouse podzielił się z uczestnikami spotkania w MISO własnymi doświadczeniami i wyzwaniami napotkanymi w swojej pracy na rzecz społeczności LGBTQ. W wydarzeniu uczestniczyli członkowie społeczności MISO, jak i reprezentanci organizacji pozarządowych.

Prelegent przedstawił pilne wyzwania, z którymi mierzy się społeczność LGBTQ. Zauważył między innymi, że osoby LGBTQ są szczególnie narażone na wiele problemów społecznych, takich jak np. problemy ze zdrowiem psychicznym, czy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Marty Rouse podkreślił, że wsparcie rodziny i przyjaciół jest niezwykle ważne w rozwiązywaniu tych kwestii. Kolejnym istotnym wyzwaniem są problemy finansowe, między innymi dyskryminacja na rynku pracy osób LGBTQ, w szczególności osób transpłciowych. Podkreślił wagę ingerencji ze strony rządu i biznesu. 
Marty Rouse opowiadał się również za zwiększeniem reprezentacji LGBTQ w życiu publicznym, między innymi poprzez kampanie społeczne w telewizji i mediach społecznościowych. Poprzez zwiększenie reprezentacji, osoby LGBTQ poczułyby się akceptowane i wspierane przez swoją społeczność. Prelegent objaśnił, że takie kampanie mogłyby także zwiększyć akceptacje w społeczeństwie. 

Wiele organizacji – pomimo niezwykłej pracy, jaką wykonują na rzecz społeczności LGBTQ – doświadcza problemów z finansowaniem. Marty Rouse mówił, że promowanie wizerunku LGBTQ w mediach pomogłoby także w zapewnieniu funduszy organizacjom pozarządowym działającym na rzecz równouprawnienia. 

„Polish-U.S. Civil Society Roundtables” to projekt realizowany przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ambasadę USA w Polsce. Są to cykliczne spotkania z udziałem amerykańskich ekspertów, w formule okrągłego stołu, na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wybranych obszarach tematycznych. Celem projektu jest wymiana polskich i amerykańskich doświadczeń w zakresie podnoszenia kompetencji obywatelskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka, dezinformacji, wolności mediów, fundraising'u oraz różnorodności i tolerancji - w zależności od tematu danego spotkania. Format każdego spotkania obejmuje wystąpienie online amerykańskiego eksperta, który przedstawia amerykańską perspektywę polskiej publiczności zgromadzonej w siedzibie MISO. Po jego wystąpieniu moderator otwiera dyskusję skoncentrowaną na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk (z udziałem eksperta z USA). Projekt skierowany jest do liderów organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, prawników, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i nauki.