Skip to main content

POLISH-U.S. CIVIL SOCIETY ROUNDTABLES - "CIVIL SOCIETY'S ROLE IN DEMOCRATIC PROCESSSES AFFECTING ROLE OF LAW, DISINFORMATION AND ELECTIONS"


12 września 2023 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się ósme spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S. Civil Society Roundtables”, pt. "Civil society's role in democratic processes affecting rule of law, disinformation and elections". Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO oraz Ambasadę USA w Polsce, a moderował je Grzegorz Nawrocki - dziennikarz, prezes British Alumni Society.

W roli keynote speakerki wystąpiła prof. Marjorie Castle – wykładowczyni Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Utah, specjalizująca się w Unii Europejskiej, polityce ukraińskiej i rosyjskiej, bezpieczeństwie międzynarodowym oraz demokratyzacji, a także autorka dwóch książek na temat polskiej polityki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych i członkowie społeczności MISO.

W pierwszej części spotkania prof. Castle przedstawiła wyzwania, z którymi mierzą się społeczeństwa obywatelskie w dążeniu do demokracji i utrwalaniu wartości demokratycznych. Mówiła o tym, że widzi tendencję wzrostu rządów populistycznych na całym świecie, także w Europie. Problemem są nie tylko populiści, którzy rozpowszechniają fałszywy obraz rzeczywistości, ale także upadek mediów społecznościowych, które jeszcze nie mają zbyt wielu narzędzi, aby weryfikować przedstawiane przez siebie informacje - mówiła prelegentka. Są one bowiem kluczowym narzędziem zapewniającym bezpośredni kontakt polityków z wyborcami - kontynuowała swoją wypowiedź prelegentka.

W dalszej części spotkania uczestnicy dyskusji rozmawiali o problemach, z jakimi mierzą się dzisiaj organizacje pozarządowe. Wymieniono tu m.in. brak funduszy i partnerów do współpracy po stronie instytucji rządowych. Ten problem dotyka w dużym stopniu organizacji zajmujących się prawami kobiet, społeczności LGBTQ+ i innych mniejszości. Według prof. Castle społeczeństwa obywatelskie spełniają rolę, których nie są w stanie spełnić rządy, tj. np. pomoc wymienionym organizacjom, jednak nie posiadają funkcji kontrolnej wobec rządu (gatekeeping).

Spotkanie zakończyło się dyskusją pomiędzy uczestnikami spotkania. Jak podkreślali uczestnicy - pozytywnym sygnałem dla organizacji pozarządowych jest widoczny wzrost aktywności społeczeństwa obywatelskiego i wszelkiego rodzaju aktywizmu. Jednocześnie stwierdzono, że nadchodzące wybory parlamentarne są szansą do poprawy sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Polish-U.S. Civil Society Roundtables", realizowanego przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ambasadę USA w Polsce. Są to cykliczne spotkania z udziałem amerykańskich ekspertów na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wybranych obszarach tematycznych. Celem projektu jest wymiana polskich i amerykańskich doświadczeń w formule okrągłego stołu w zakresie podnoszenia kompetencji obywatelskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka, dezinformacji, wolności mediów, praworządności oraz różnorodności i tolerancji - w zależności od tematu danego spotkania.