Skip to main content

POLISH-U.S. CIVIL SOCIETY ROUNDTABLES - "INVESTIGATIVE JOURNALISM"


28 lutego 2023 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się piąte spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S. Civil Society Roundtables”, pt. „Investigative Journalism”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO oraz Ambasadę USA w Polsce, a moderowała je prof. Renata Mieńkowska-Norkiene (przewodnicząca Rady Programowej MISO).

W roli keynote speakera (online) wystąpiła Azmat Khan, laureatka Nagrody Pulitzera za 2022 r., dziennikarka śledcza New York Times i New York Times Magazine.

Prelegentka podzieliła się swoimi doświadczeniami i metodami, dotyczącymi pracy dziennikarki śledczej. Do zgromadzonych w MISO uczestników spotkania mówiła m.in. o tym, jak istotne jest zbieranie materiałów (w tym budowanie bazy informacji prasowych), korzystanie z otwartych źródeł (tzw. open sources) i relacji świadków (digital witness).

Azmat Khan przytoczyła wiele faktów i historii ze swojej pracy dziennikarskiej oraz pokazała materiały zebrane podczas przeprowadzonych przez siebie śledztw, w tym przejmujące zdjęcia ocalałej ludności cywilnej z Iraku, Syrii i Afganistanu. Podkreśliła, że gdy ma wątpliwości wynikające z rozmów ze swoimi źródłami, stara się zawsze rozwiewać je podczas rozmów z ludnością cywilną.  Opowiadała także o tym, jak ważna jest współpraca dziennikarzy z organizacjami pozarządowymi typu watchdog. Wymieniła tu m.in. Airwars, które zajmuje się monitorowaniem konfliktów zbrojnych w Iraku, Syrii, Libii, Somalii i Jemenie.

Laureatka Pulitzera opowiadała również o możliwościach pozyskiwania przez dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych finansowania swojej pracy, w tym o zdobywaniu funduszy na swoje śledztwa, np. z grantów i programów dla dziennikarzy, takich jak m.in. Democracy Fund czy Open Society Foundations. Wymieniła także organizacje, które zajmują się pomocą dziennikarzom na całym świecie, w tym np. Reporterzy Bez Granic (Reporters Without Borders), którzy zaoferowali jej bezpłatną pomoc prawną w jednym z wytoczonych procesów.

Azmat Khan odpowiadała na pytania uczestników spotkania, m.in. o postrzeganie jej pracy w przestrzeni publicznej czy sposobach na pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie śledztw.

„Polish-U.S. Civil Society Roundtables” to projekt realizowany przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ambasadę USA w Polsce. Są to cykliczne spotkania z udziałem amerykańskich ekspertów, w formule okrągłego stołu, na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wybranych obszarach tematycznych. Celem projektu jest wymiana polskich i amerykańskich doświadczeń w zakresie podnoszenia kompetencji obywatelskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka, dezinformacji, wolności mediów, fundraising'u oraz różnorodności i tolerancji - w zależności od tematu danego spotkania. Format każdego spotkania obejmuje wystąpienie online amerykańskiego eksperta, który przedstawia amerykańską perspektywę polskiej publiczności zgromadzonej w siedzibie MISO. Po jego wystąpieniu moderator otwiera dyskusję skoncentrowaną na wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk (z udziałem eksperta z USA). Projekt skierowany jest do liderów organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, prawników, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i nauki.