Skip to main content Skip to page footer

POLISH-U.S. CIVIL SOCIETY ROUNDTABLES - "THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN US. THE 2024 US PRESIDENTIAL ELECTION: WHAT’S IN THE CARDS?"

15 marca 2024 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się dziewiąte spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S. Civil Society Roundtables”, pt. "The role of civil society in US. The 2024 US Presidential election: What’s in the cards?". Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO oraz Ambasadę USA w Polsce, a moderowała je Magda Jakubowska - wiceprezes i dyrektor operacyjny Fundacji Res Publica.

W roli keynote speakera wystąpił prof. Mark J. Rozell - założyciel i dziekan Schar School of Policy and Government na George Mason University w Wirginii, autor 13 książek i redaktor kolejnych 20 na tematy dotyczące rządu i polityki Stanów Zjednoczonych. Jest wykładowcą wizytującym uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych i na świecie oraz autorem współpracującym z dziennikiem Washington Post. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli nauki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz członków społeczności MISO.

Profesor Rozell rozpoczął prezentację od omówienia struktury systemu wyborczego w Stanach Zjednoczonych, skupiając się na procesie wyłaniania prezydenta i jego wpływie na zaangażowanie społeczne. W swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie decentralizacji i mniejszych stanów w kontekście systemu wyborczego.

System wyborczy został zaprojektowany przez XVIII-wieczną Konstytucję Stanów Zjednoczonych, która stworzyła tak unikalne rozwiązanie jak system kolegium elektorów, które wybiera Prezydenta USA, dlatego wydaje się być tak skomplikowanym nawet dla Amerykanów i naprawdę trudno jest porównać koncepcję federalizmu, która panuje w USA do ustroju funkcjonującego w zachodnich państwach demokratycznych – mówił prelegent.

W dalszej części spotkania uczestnicy debaty mogli zapoznać się z kwestiami dotyczącymi procesu wyborczego w USA, funkcjonowaniem partii politycznych oraz zmianami społecznymi i demograficznymi, które mają wpływ na amerykańską politykę.

Profesor Rozell oraz pozostali uczestnicy podkreślili konieczność aktywnego zaangażowania społecznego oraz ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań mających na celu wzmocnienie demokracji i partycypacji obywatelskiej. Jak mówił, prawdziwy fundament demokratycznych społeczeństw polega na tym, że obywatele są aktywni w działalności politycznej, i to regularne zaangażowanie jest nawet ważniejsze niż sam akt głosowania w dniu wyborów, bo pozwala wpływać na proces rządzenia.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której poruszono następujące tematy:

>Rola mediów w nadchodzących wyborach.

>Propozycje konkretnych działań mających na celu poprawę zaangażowania w proces wyborczy.

>Ocena rzeczywistej siły organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych.

Sesja pytań i odpowiedzi umożliwiła uczestnikom lepsze zrozumienie systemu politycznego, jego struktury oraz prognoz dotyczących wyniku nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Polish-U.S. Civil Society Roundtables", realizowanego przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ambasadę USA w Polsce. Są to cykliczne spotkania z udziałem amerykańskich ekspertów na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wybranych obszarach tematycznych. Celem projektu jest wymiana polskich i amerykańskich doświadczeń w formule okrągłego stołu w zakresie podnoszenia kompetencji obywatelskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka, dezinformacji, wolności mediów, praworządności oraz różnorodności i tolerancji - w zależności od tematu danego spotkania.