Skip to main content

POLISH-U.S. CIVIL SOCIETY ROUNDTABLES - "YOUTH CIVIC ENGAGEMENT IN ELECTIONS AND DEMOCRATIZATION"


12 września 2023 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się siódme spotkanie, w ramach projektu „Polish-U.S. Civil Society Roundtables”, pt. "Youth civic engagement in elections and democratization". Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO oraz Ambasadę USA w Polsce, a moderował je Bartosz Kubiak, Head of Aspen Institute CE w Polsce.

W roli keynote speakerki wystąpiła prof. Marjorie Castle – wykładowczyni Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Utah, specjalizująca się w Unii Europejskiej, polityce ukraińskiej i rosyjskiej, bezpieczeństwie międzynarodowym oraz demokratyzacji, a także autorka dwóch książek na temat polskiej polityki. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele pozarządowych organizacji młodzieżowych i członkowie społeczności MISO.

Podczas dyskusji w formule Q&A prelegentka przedstawiła m.in. wyzwania, z którymi muszą się dzisiaj mierzyć młodzi ludzie. Rozmawiano np. o niebezpieczeństwie rządów populistów, którzy manipulują młodymi wyborcami, zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Jak mówiła prof. Castle - problemem są nie tylko populiści, którzy rozpowszechniają fałszywy obraz rzeczywistości, ale także upadek mediów, które nie mają zbyt wielu narzędzi, aby weryfikować przedstawiane informacje.

Media społecznościowe promując wysoce emocjonalne i populistyczne posty, za pomocą swoich algorytmów pogarszają sytuację ludzi młodych, którzy nie potrafią się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Jednocześnie pogłębiają polaryzację w społeczeństwie. Co więcej, media społecznościowe nie posiadające funkcji strażniczych - selekcjonowania informacji (gatekeeping) nie mają żadnych ograniczeń w powielaniu szkodliwych informacji – kontynuowała swoją wypowiedź prelegentka.

Spotkanie zakończyło się dyskusją pomiędzy uczestnikami spotkania. Zgodnie uznano, że kluczową rolę w zwalczaniu dezinformacji pełni silne społeczeństwo obywatelskie.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Polish-U.S. Civil Society Roundtables", realizowanego przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Ambasadę USA w Polsce. Są to cykliczne spotkania z udziałem amerykańskich ekspertów na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wybranych obszarach tematycznych. Celem projektu jest wymiana polskich i amerykańskich doświadczeń w formule okrągłego stołu w zakresie podnoszenia kompetencji obywatelskich oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw człowieka, dezinformacji, wolności mediów, praworządności oraz różnorodności i tolerancji - w zależności od tematu danego spotkania.