Skip to main content

Praca w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - inicjatywa CA MISO i KIGC


Centrum Analiz MISO wraz z Krajową Izbą Gospodarki Cyfrowej tworzą platformę dialogu na temat zmian jakie dla świata pracy niesie napędzana technologiami czwarta rewolucja przemysłowa. Tempo rozwoju wpłynie na wiele obszarów społeczno-ekonomicznych i od nas zależy, czy będziemy w stanie skutecznie zmierzyć się z jego konsekwencjami.

Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej. Poprzednie były napędzane parą, elektrycznością i komputeryzacją. Dziś motorem zmian stała się cyfryzacja. Czasu jest coraz mniej, ale jeśli się przygotujemy, to cyfryzacja może być wielką szansą dla polskiej gospodarki na dogonienie bogatych krajów Europy Zachodniej.

Najważniejszą cechą odróżniającą „rewolucję przemysłową” opartą na cyfryzacji od pozostałych jest niespotykane dotąd tempo zmian, jakich doświadczamy. Przemiany te bezpośrednio wpływają na każdy aspekt ludzkiego życia powiązany ze stosunkami pracy: rozwój społeczno-ekonomiczny i poziom nierówności społecznych, formy i istotę zatrudnienia, funkcję pracy, model biznesowy przedsiębiorstw, rolę instytucji państwa, samorządu, związków zawodowych oraz sektora organizacji i środowisk pozarządowych. Wszystkie one – w odniesieniu do relacji z rynkiem pracy i modelami zarządzania – ulegają redefinicji.

Centrum Analiz MISO i Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej chcą zainicjować ważną dyskusję na temat tego, jak zmodyfikuje się rynek pracy pod wpływem nadchodzących zmian. Pierwszym etapem było zaproszenie do inicjatywy ekspertów, wspólnie z którymi została przygotowana publikacja pt. „PRACA W DOBIE CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ – szanse i zagrożenia. Perspektywa polityczna, społeczna i ekonomiczna”. Kolejnym krokiem będą komentarze medialne, a następnie organizacja debaty eksperckiej.

Więcej o projekcie na stronie Centrum Analiz MISO.