Skip to main content

RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM AZERBEJDŻANU


Członkowie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego w składzie: Mateusz Komorowski, Renata Mieńkowska-Norkiene oraz Maciej Pisz opracowali raport o rozwoju społecznym i gospodarczym Azerbejdżanu w okresie ostatnich 10 lat pt.: "Last 10 years of economic and social development performance of Azerbaijan". Jest to bardzo ciekawy dokument, w którym autorzy dokonali analizy tematu raportu z perspektywy ekonomicznej, prawnej i politologicznej, prowadzonej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Pozwoliło to na wielopłaszczyznowe i wielowymiarowe rozpatrzenie problematyki rozwoju społecznego i gospodarczego w Azerbejdżanie od 2003 roku, prowadząc tym samym do licznych wniosków, które autorzy raportu przedstawili w formie rekomendacji dla decydentów. Zachęcamy do lektury!

RAPORT: "Last 10 years of economic and social development performance of Azerbaijan" - pobierz