Skip to main content

ŚNIADANIE IZRAELSKIE Z ALEKSANDRĄ GREN


4 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się piąte spotkanie, w ramach projektu „Śniadanie Izraelskie”, z udziałem gościa specjalnego – Aleksandry Gren, którego moderatorką była Marta Kubica, Prezeska Fundacji ELNET-Poland. Spotkanie poświęcone było kobietom w polskim i izraelskim świecie biznesu.

Prelegentka zaczęła swoją wypowiedź od wspomnień z wyjazdu studyjnego, który został zorganizowany kilka lat temu przez Vital Voices Poland, dzięki wsparciu Fundacji ELNET-Poland oraz współpracy z Ambasadą Izraela w Polsce. W ramach tej inicjatywy udało się wówczas zgromadzić ok. 40 polskich managerów, w tym przedstawicieli startupów-specjalistów z różnych branż, którzy wzajemnie poszerzali swoją wiedzę w Izraelu odbywając spotkania z firmami, uczelniami i funduszami działającymi na rzecz innowacyjności i sukcesu gospodarczego Izraela.

Wyjazd mocno zainspirował prelegentkę spotkania do działań oraz pokazał dobre wzorce, z których Polacy mogą uczyć się od Izraelczyków. Według Aleksandry Gren ta wizyta była świetną lekcją o tym, na czym polega innowacyjność oraz umiejętność poradzenia sobie w każdych warunkach, dzięki starannemu procesowi edukacji, przygotowań jak i też dzięki tzw. izraelskiej „chutzpie”.

Pani Gren podzieliła się również swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy biznesowej z Izraelczykami. Zaznaczyła, że od czasów powstania państwa Izrael, po II wojnie światowej trwa permanentny stan zagrożenia, który wpływa na podejście Izraelczyków do nauki, pracy, bezpieczeństwa, dostępnych zasobów i generalnie do życia. Dlatego też, Izraelczycy maksymalizują swoje dochody w każdej branży oraz poważnie podchodzą do wszystkich środków, które posiadają.

Aleksandra Gren chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym i mówiła o roli kobiet w biznesie. Podkreślała, że kobiety często napotykają na trudności polegające na łączeniu życia rodzinnego z zawodowym. Wspominała o „30% Club”-kampanii społecznej założonej w Wielkiej Brytanii w 2010 r. przez Helenę Morrissey, a obecnie działającej w różnych częściach świata, także w Polsce. Kampania ma na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm. W Wielkiej Brytanii ten cel został osiągnięty już po 8 latach (wśród firm z FTSE 100). W Polsce, według badań „Klubu 30%" kobiety stanowią obecnie 12% zarządów największych firm. Z założenia, 30% jest wystarczającą liczbą, aby mniejszość (kobiety) zaczęła mieć wpływ na większość (mężczyźni).

W drugiej części „Śniadania Izraelskiego” Aleksandra Gren odpowiadała na pytania uczestników spotkania.

Na zadane pytanie: czy miała do czynienia ze „szklanym sufitem” Aleksandra Gren odpowiedziała, że „szklany sufit” jest spowodowany brakiem systemowych rozwiązań, które pozwalałyby kobietom łączyć plany zawodowe z rodzinnymi.

W dzisiejszych czasach to nadal kobiety muszą brać na siebie ciężar opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Jednocześnie chcą być niezależne finansowo i stają przed trudnymi wyborami, jak połączyć wszystkie role w życiu. Taki stan rzeczy ogranicza kobiety w osiagnięciu swojego potencjału i powoduje mniejszą reprezentację kobiet na najwyższych stanowiskach, tam gdzie podejmuje się najważniejsze decyzje. Aleksandra Gren podkreśliła przy tym, że kobiety muszą budować sieci wsparcia, łączyć siły, pomagać sobie nawzajem i działać na rzecz zmniejszania wszelkich podziałów. Według prelegentki szereg obszarów wymaga lepszych rozwiązań systemowych, tak by kobiety w Polsce mogły w pełni osiągać swój potencjał. Zaznaczyła, że Polki są jednymi z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Europie. Ich przedsiębiorczość często zaczyna się, kiedy muszą się odnaleźć w krytycznych sytuacjach, np. gdy zostają samotnymi matkami.

Odpowiadając na pytanie, co najbardziej pomogło jej w karierze zawodowej przyznała, że było to koncentrowanie się na dobrze wykonanych celach, umiejętność obserwacji i słuchania, budowanie wartości, otwartości na zadania, które wymagały odwagi i odnalezienia się w różnych kulturach i szerokościach geograficznych na całym świecie. Wspominała, że dużo zawdzięcza osobistej motywacji, którą czerpie z rodzinnych tradycji swoich przodków. Za przykład podała rolę motywacji, jaką podziwia u każdego z Izraelczyków-często jest to motywacja wywodząca się z historii rodzinnych.

Prelegentka na zakończenie spotkania udzielała zebranym w siedzibie MISO gościom wskazówek biznesowych – jedna z nich dotyczyła otwartości do zadawania pytań. Uważa bowiem, że rezygnacja z bycia dociekliwym i zadawania pytań, to strata momentu i wielu szans w kontekście nie tylko biznesowym, ale i osobistym.

- - - - -

Aleksandra Gren – od 25 lat związana z sektorem fintech i technologii bankowych w firmach z listy Fortune 500 w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Absolwentka University of British Columbia i London School of Economics w Londynie. Ponadto działa w organizacjach na rzecz wzmocnienia głosu kobiet w gospodarce, propagowania edukacji i zwiększania szans dla młodzieży, poprzez programy rozwojowe i mentoring. Jest laureatką wielu nagród w Polsce, Europie oraz USA.

„Śniadania Izraelskie” to cykl spotkań o Izraelu, które ukazują ten kraj przez pryzmat osobistych historii i doświadczeń. Projekt ma na celu stworzenie platformy do dialogu m.in. na tematy związane z izraelskim społeczeństwem, rolą kobiet oraz światem nowych technologii. Kluczem do Śniadań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co łączy - zamiast dzielić - Polaków i Izraelczyków? Spotkania rozpoczynają się od wspólnego śniadania, podczas którego zaproszeni goście mają możliwość spróbowania prawdziwej kuchni izraelskiej.

ELNET (European Leadership Network) jest międzynarodową organizacją non-profit, której przyświeca jeden cel – wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości.