Skip to main content Skip to page footer

Śniadanie Izraelskie z udziałem prof. Eyala Fruchtera i dr Gili Matzliah-Liberman

23 czerwca 2022 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się drugie spotkanie, w ramach projektu „Śniadanie Izraelskie”, z udziałem gości specjalnych, tj. wybitnych izraelskich specjalistów w dziedzinie traumy i zapobiegania zespołowi stresu pourazowego (PTSD): psychiatry prof. Eyala Fruchtera i psycholog dr Gili Matzliah-Liberman. Moderatorką spotkania była Marta Kubica, Prezeska Fundacji ELNET-Poland.

Prof. Eyal Fruchter jest dyrektorem Oddziału Zdrowia Psychicznego w Rambam Health Care Campus. Zajmował kluczowe stanowiska w wydziale Zdrowia Psychicznego w Siłach Obronnych Izraela. Jest również wiodącym ekspertem w dziedzinie zapobiegania zespołowi stresu pourazowego i samobójstwom oraz autorem wielu publikacji naukowych. 

Dr Gila Matzliah-Liberman to uznana psycholog edukacyjna i dyrektorka Educational Psychology Service and Multi-Disciplinary Center – instytucji zapewniającej psychologiczną pomoc dzieciom, rodzicom i pedagogom. Jest także doradczynią Ministra Edukacji w kwestii aspektów psychologicznych izraelskiego programu nauczania o Holokauście, a także autorką artykułów i książek dla dzieci. 

Izraelscy specjaliści posiadają praktyczną wiedzę i doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom dotkniętym traumą wojenną. Celem spotkania była m.in. wymiana doświadczeń́ i praktyk. Specjaliści przedstawili podejmowane w Izraelu działania mające na celu budowanie tzw. odporności społecznej na sytuacje kryzysowe.

Izraelscy lekarze opowiadali również o metodach zapobiegania i leczenia zespołu stresu pourazowego oraz zespołu wtórnego stresu pourazowego, na który szczególnie narażone są osoby zaangażowane w pomoc uchodźcom wojennym w Polsce. 

Po czterech miesiącach intensywnej pracy na rzecz pomocy uchodźcom, istotne jest, aby zastanowić się nad długoterminowym planem działania i odpowiednio dostosować podejmowane wysiłki. Aby kontynuować zapewnianie skutecznej pomocy potrzebującym, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą zarządzać kryzysem długofalowo. 

Niezbędnym krokiem będzie zapobieganie przypadkom wypalenia aktywistycznego oraz wtórnej traumatyzacji wśród pomagających. Eksperci podkreślali w tym miejscu wagę̨ zrównoważonego zarzadzania czasem i energią oraz wsparcia ze strony bliskich i wspólnoty.

Wizyta izraelskich lekarzy była odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Izraelscy terapeuci mają nieporównywalnie większe doświadczenie i wiedzę w zakresie zagadnień traumy wojennej i stresu pourazowego niż europejscy specjaliści, ponieważ jest to ważny przedmiot badań oraz temat stale obecny w izraelskim społeczeństwie.

„Śniadanie izraelskie” to cykl spotkań o Izraelu, ukazujących ten kraj poprzez pryzmat osobistych historii i doświadczeń. Projekt ma na celu stworzenie platformy do dialogu - poruszenie tematów związanych z izraelskim społeczeństwem, jak również rolą kobiet czy światem nowych technologii. Kluczem do Śniadań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Co łączy - zamiast dzielić - Polaków i Izraelczyków?”

ELNET (European Leadership Network) jest międzynarodową organizacją non-profit, której przyświeca jeden cel – wymiana doświadczeń i pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości.