Skip to main content

ŚNIADANIE MISO Z PREZYDENTEM SOPOTU JACKIEM KARNOWSKIM


13 kwietnia 2023 roku w biurze Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Śniadanie MISO”, którego gościem specjalnym był Pan Jacek Karnowski – prezydent Sopotu i lider Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o samorządzie terytorialnym, polityce, ludziach młodych, społeczeństwie obywatelskim, organizacjach pozarządowych i ruchach społecznych oraz o nadchodzącym cyklu wyborczym, w tym przede wszystkim o wyborach parlamentarnych 2023.

Prezydent Karnowski, który jest bardzo doświadczonym samorządowcem, opowiadał o najnowszej historii samorządności w Polsce, w tym o ewolucji instytucji samorządu terytorialnego, jego uwarunkowaniach prawnych i społecznych, a także o aktualnych problemach i wyzwaniach samorządów.

Prezydent Sopotu podkreślał znaczenie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. - To właśnie samorządy odgrywają ważną rolę w codziennym życiu Polaków. Popatrzmy np. na działania podejmowane przez samorządy po wybuchu wojny w Ukrainie. Sopot jest miastem, które już podczas kryzysu w Donbasie w 2015 r. pomagało w programie adaptacji Ukraińców polskiego pochodzenia, przekazało im mieszkania socjalne oraz pośredniczyło w ich zatrudnieniu. Tak też było w lutym 2022 roku, kiedy Sopot kolejny raz udzielił wsparcia uchodźcom z Ukrainy – opowiadał.

Gość spotkania podał kilka przykładów inicjatyw podejmowanych przez miasto Sopot na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego. - Niewątpliwym sukcesem było utworzenie w 2011 r. w Sopocie, jako pierwszym mieście w Polsce, budżetu obywatelskiego. Sopocianie dysponują w tym roku kwotą ponad 2,5 miliona złotych, które mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie inicjatywy – podkreślił Jacek Karnowski.

Od kilku lat działa w Sopocie Młodzieżowa Rada Miasta, która ma do dyspozycji niewielki, ale „własny budżet”. Prezydent Sopotu podkreślił, że młodzi ludzie od samego początku podchodzili do wydatkowania tych pieniędzy bardzo dojrzale i odpowiedzialnie. - Jedną z pierwszych decyzji po otrzymaniu przez Młodzieżową Radę ich „własnego budżetu” było przeznaczenie środków pieniężnych na opiekę psychologiczną swoich rówieśników – mówił.

Prezydent Karnowski zaznaczył również, że w relacjach z mieszkańcami miasta bardzo ważne są gotowość i otwartość na rozmowę z nimi, umiejętność ich uważnego słuchania oraz zachęcanie ich do współdecydowania o ważnych, lokalnych kwestiach. - W Sopocie regularnie odbywają się konsultacje społeczne, a frekwencja wyborcza jest zawsze bardzo wysoka – dodał.

W dalszej części spotkania Jacek Karnowski przedstawił uczestnikom „Śniadania MISO” idee i główne postulaty Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”, któremu przewodniczy. Wskazał przede wszystkim na harmonijny rozwój polskich gmin, powiatów i województw, propagowanie idei samorządności, współpracę środowisk samorządowych, urzeczywistnianie zapisów Konstytucji RP oraz wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. - Jednym z powodów powstania Ruchu był protest władz samorządowych w całej Polsce przeciwko marginalizacji i ograniczaniu kompetencji samorządów przez obecne władze centralne – powiedział prelegent.

Na zakończenie spotkania Jacek Karnowski podzielił się z uczestnikami „Śniadania MISO” swoimi planami dotyczącymi nadchodzącego cyklu wyborczego, przedstawił swoje prognozy wyborcze, a także odpowiadał na liczne pytania.