Skip to main content Skip to page footer

SPOTKANIE INFORMACYJNE OBSERWATORIUM WYBORCZEGO MISO

5 października 2023 roku w siedzibie MISO odbyło się spotkanie informacyjne na temat dotychczasowych aktywności i badań Obserwatorium Wyborczego MISO. Uczestniczyli w nim dziennikarze, liderzy społeczni, przedstawiciele biznesu, dyplomacji, nauki oraz członkowie społeczności MISO.

Otwierający spotkanie Fundator i Prezes MISO Mateusz Komorowski przedstawił w skrócie szereg inicjatyw społecznych, w tym profrekwencyjnych, dot. wyborów parlamentarnych, które są aktualnie realizowane przez MISO we współpracy z partnerami Fundacji.

Następnie głos zabrali przedstawiciele pracowni badawczej OpinionWay Polska, tj. Marcin Hinz i Maria Perschke, którzy zaprezentowali najnowsze wnioski z analizy na podstawie badania jakościowego (prowadzonego przez pracownię na zlecenie OW MISO), którego głównym celem jest ocena tego, jak wyborcy naprawdę odbierają przekaz medialny i jak wpływa on na ich postawy polityczne oraz decyzje wyborcze. 3-miesięczne commmunity online z udziałem stałej grupy respondentów – wyborców różnych partii, prowadzone jest od połowy lipca 2023 r. Przez cały ten okres grupa stałych respondentów – pod okiem moderatorów – na bieżąco śledzi i komentuje najważniejsze wydarzenia wpływające na przebieg kampanii wyborczej.

W drugiej części spotkania dr Anna Buchner zaprezentowała wyniki barometru nastrojów (realizowanego na zlecenie OW MISO), w którym pytano m.in. o stosunek do działań rządu dotyczących imigrantów oraz sposobu informowania o zamiarze wprowadzenia przez UE obowiązku dotyczącego relokacji imigrantów; stosunek do zatrudniania w spółkach skarbu państwa osób związanych z partią rządzącą i skali ich zarobków, a także o to, kto zdaniem Polaków odpowiada za brak pieniędzy z KPO dla Polski oraz kto powinien finansować lekcje religii, które odbywają się w szkołach państwowych.

Na zakończenie spotkania Szef Centrum Analiz MISO Karol Reczkin przedstawił statystyki dotyczące udziału polityków w programach telewizyjnych i podziału czasu antenowego dla poszczególnych komitetów wyborczych. Jak podkreślił, w analizie danych z monitoringu mediów widoczna była dominacja polityków obozu rządzącego, a marginalizacja polityków opozycji. Taka sytuacja miała miejsce nie tylko w tzw. „mediach publicznych”, ale i w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych.

Obserwatorium Wyborcze MISO zostało powołane w lipcu 2023 r. przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz jego ośrodek analityczno-ekspercki Centrum Analiz MISO do badania kampanii wyborczej i procesów wpływających na wolne wybory.

Misją Obserwatorium jest sprawienie, aby kampania wyborcza i wybory w Polsce były przejrzyste i dostępne dla wszystkich obywateli.

Działania Obserwatorium koncentrują się przede wszystkim na:  

  • prowadzeniu monitoringu mediów;
  • badaniu wpływu przekazu medialnego na postawy polityczne oraz decyzje wyborcze; 
  • współpracy w ramach inicjatywy na rzecz dostępności wyborów; 
  • barometrze nastrojów opinii publicznej wokół kluczowych tematów w debacie politycznej; 
  • edukacji i promowaniu dobrych praktyk w procesie wyborczym; 
  • prowadzeniu działań profrekwencyjnych oraz zachęcających do aktywnego udziału w kampanii wyborczej i wyborach.