Skip to main content Skip to page footer

SPOTKANIE MISO Z PRZEDSTAWICIELAMI STOWARZYSZENIA LEX XXI

5 maja 2023 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się spotkanie dr. Macieja Pisza – wiceprezesa MISO, z przedstawicielami Association for Human Rights Lex XXI – mołdawskiej organizacji pozarządowej zajmującej się zwalczaniem korupcji, pomocą humanitarną i prawami człowieka.

Celem spotkania było wzajemne zapoznanie się ze specyfiką działalności obu organizacji oraz wstępne omówienie obszarów potencjalnej współpracy. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć podjęcia bliższej współpracy systemowej w przyszłości (m.in. w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz programu wizyt studyjnych), wskazując jednocześnie na zbieżne wartości i cele obu organizacji.

W trakcie spotkania zwrócono zarazem uwagę, że – pomimo istnienia pewnych odrębności w obszarze kultury prawnej i politycznej – ochrona praw człowieka oraz przejrzystość życia publicznego stanowią niezwykle cenne wartości zarówno z perspektywy społeczeństwa polskiego, jak i mołdawskiego.