Skip to main content

Spotkanie z gen. Radosławem Kujawą pt. Polska, Europa, Świat - aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa


28 października 2021 roku w budynku HOP przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie odbyło się spotkanie z gen. bryg. Radosławem Kujawą pt. „Polska, Europa, Świat - aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa” zorganizowane przez Centrum Analiz MISO.

Gen. bryg. Radosław Kujawa był szefem Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2008 – 2015. Pod jego kierownictwem wywiad wojskowy odbudował swój potencjał i stał się w pełni profesjonalną służbą, szczycącą się kompetentną kadrą i absolutną tajnością swoich działań. Okres jego urzędowania przypadł m.in. na lata agresji Federacji Rosyjskiej, najpierw wobec Gruzji (2008 r.) a następnie wobec Ukrainy (2014 r.) oraz na największe zaangażowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych w misjach za granicą.

Od 2018 roku jest m.in. współpracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedmiotem prelekcji był głównie temat rywalizacji USA - Chiny w kontekście zderzenia systemów w wymiarze gospodarczym i wojskowym. Rozmawialiśmy o polityce międzynarodowej Ameryki pod przywództwem J. Bidena, a także Rosji i jej wpływu na bezpieczeństwo Europy, w tym Polski.

Poruszyliśmy też problem wycofania wojsk USA z Afganistanu oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Gen. Radosław Kujawa podniósł również problem tabloidyzacji kwestii bezpieczeństwa w polskich mediach.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego wideo ze spotkania.