Skip to main content Skip to page footer

Stosunki polsko-litewskie: diagnoza i najważniejsze wyzwania

Dnia 9 lipca 2012 roku, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie odbyła się polsko-litewska konferencja naukowa pt. „Stosunki polsko-litewskie: diagnoza i najważniejsze wyzwania”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Ośrodkiem Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Działań Społecznych ADVERSUS z Litwy.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad tym dlaczego Polsce nie udało się zbudować przynajmniej przyzwoitych relacji z Litwą - państwem, które w wielu kwestiach mogłoby być naszym naturalnym sojusznikiem w Unii Europejskiej (kwestie energetyczne czy związane z Partnerstwem Wschodnim), nie mówiąc już o tym, że łączy nas wspólna historia? Dlaczego kwestia sytuacji polskiej mniejszości na Litwie tak bardzo podzieliła społeczeństwa obu państw? Jakie popełniono błędy w dyplomatycznych relacjach polsko-litewskich i czy można podjąć konkretne działania, by je naprawić?

Udzielić odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań związanych ze stosunkami polsko-litewskimi próbowali znakomici eksperci, dziennikarze oraz intelektualiści, którym zależy na poprawie polsko-litewskich relacji - wśród nich m.in. Meilūnas Egidijus (Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej), redaktor Adam Michnik, prof. Alfredas Bumblauskas (Instytut Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego), Henryk Wujec (Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), Laimonas Talat-Kelpša (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Republiki Litewskiej), dr Renata Mieńkowska-Norkiene(Rada Programowa MISO), prof. Jacek Sobczak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Maria Wiernikowska (Telewizja Polska),Kinga Dudzińska (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita) czy Maria Przełomiec (TVP INFO).

Temat przewodni części plenarnej konferencji brzmiał: „Polska i Litwa w Europie - najważniejsze problemy”. Pierwsza dyskusja panelowa poświęcona była natomiast najważniejszym wyzwaniom we wzajemnych relacjach Polski i Litwy, druga zaś perspektywie relacji polsko-litewskich: propozycjach i rekomendacjach.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk: politycznych, naukowych, biznesowych, a także przedstawiciele ambasad, ministerstw, dziennikarze, studenci oraz organizacje pozarządowe.