Skip to main content

SZKOLENIE: "OCHRONA POLSKICH WYBORÓW PRZED KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI WROGIMI WPŁYWAMI"


31 lipca 2023 roku w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się kameralne, zamknięte szkolenie – w formule okrągłego stołu i zgodne z regułami Chatham House – z cyklu „Ochrona polskich wyborów przed krajowymi i zagranicznymi wrogimi wpływami”, które zostało zorganizowane przez MISO, The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab (DFRLab) oraz Alliance4Europe.

W pierwszym szkoleniu z ww. cyklu, które poprowadzili: Givi Gigitashvili (DFRLab) oraz Maia Mazurkiewicz (Alliance4Europe), uczestniczyli dziennikarze. 

W pierwszej części szkolenia uczestnicy zapoznali się z pojęciami dezinformacji i misinformacji. Omówiono metody walki z nieprawdziwymi, celowo wprowadzającymi w błąd informacjami. Prowadząca Maia Mazurkiewicz, ekspertka ds. walki z dezinformacją i współzałożycielka Alliance4Europe, omawiała przykłady teorii spiskowych pochodzących z mediów społecznościowych. Rozmawiano m.in. o tym, jakim zagrożeniem dla społeczeństwa obywatelskiego jest dziś technologia deep fake. 

Druga część szkolenia dotyczyła ochrony wyborów przed obcymi wpływami, które poprowadził Givi Gigitashvili, analityk open source i pracownik naukowy Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab (DFRLab). Prowadzący m.in. omówił pojęcia ingerencji i wrogich wpływów. W swoim wystąpieniu pokazał przykłady obcych wpływów na wybory, jakie miały miejsce podczas kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych (2016) i Francji (2017). Jednym z poruszonych podczas szkolenia tematów były manipulacje przy procesie wyborczym. Według eksperta z DFRLab najbardziej narażone na manipulacje są kraje, w których proces wyborczy jest bardzo zdigitalizowany, natomiast im mniej “cyfrowe” są wybory, tym ryzyko wpływu na nie zewnętrznych sił jest mniejsze. 

Szkolenie było okazją do wymiany spostrzeżeń w zakresie przygotowania Polski do cyklu wyborczego w naszym kraju. Uczestnicy podkreślali w dyskusji, że w czasie toczącej się wojny informacyjnej, zapewnienie bezpieczeństwa wyborów przed krajowymi i zagranicznymi wrogimi wpływami będzie bardzo trudnym zadaniem. 

*** 

Alliance4Europe jest start-upem non-profit oferującym cyfrową inteligencję dla rozwoju demokracji, tworzącym aktywne społeczności i technologie obywatelskie. 

Digital Forensic Research Lab (DFRLab) działające w ramach Atlantic Council jest pierwszą organizacją, która łączy wiedzę techniczną i polityczną w zakresie dezinformacji, technologii łączności, demokracji i przyszłości praw cyfrowych. Rozpoczęło działalność w 2016 roku i od tego czasu bada na całym świecie podejście do globalnego ekosystemu informacyjnego i technologii.