Skip to main content Skip to page footer

Warsztaty Obywatelskie w Radomiu

27 października 2018 roku, w siedzibie partnera wydarzenia - Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, odbyły się drugie Warsztaty Obywatelskie. To nasz nowy projekt stworzony we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz MamPrawoWiedziec.pl. Warsztaty mają charakter otwarty i są bezpłatne.

Mamy znacznie więcej praw i możliwości obywatelskiego działania, niż nam się wydaje! Wystarczy tylko, w sposób umiejętny i świadomy, sięgnąć po instrumenty, które gwarantuje obywatelom współczesne demokratyczne państwo prawne.

Podczas Warsztatów opowiadamy m.in. o tym, jak zostać świadomym wyborcą, w jaki sposób korzystać ze swoich praw i angażować się lokalnie oraz jak zebrać pieniądze na inicjatywy obywatelskie - działalność społeczną. Udzielamy także porad prawno-obywatelskich oraz odpowiadamy na wszystkie pytania uczestników. 

Warsztaty Obywatelskie składają się z trzech części:

Podczas pierwszej części Warsztatów omawiamy m.in. prawa i obowiązki wyborców, specyfikę kampanii wyborczej, jak również sam proces wyborczy. Drugi panel poświęcamy na szczegółowe omówienie „crowdfundingu” w Polsce i na świecie. W czasie trzeciego panelu przedstawiamy z kolei konstytucyjne i ustawowe gwarancje funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz opowiadamy o podstawowych prawach i wolnościach obywatelskich przewidzianych w polskim porządku prawnym.