Skip to main content

WYJAZD NAUKOWY DO PETERSBURGA


Maciej Pisz, Członek Zarządu Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, w dniach 3-10 października 2012 roku, uczestniczył w wyjeździe naukowym do Petersburga w ramach polsko-rosyjskiego programu ,,Academia in Public Discourse Poland-Russia”. Projekt ten, który ze strony polskiej realizowany jest przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Artes Liberales, ma na celu budowanie trwałych więzi między polskimi i rosyjskimi społecznościami akademickimi.

Wyjazd naukowy do Petersburga obejmował uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji ,,Liberal Education in Russia and the World”, w polsko-rosyjskiej Debacie ,,Individual, Collective, Civil, Corporate and National Memory and Values” oraz w warsztatach ,,Identity of St. Petersburg”.

Podczas Debaty ,,Individual, Collective, Civil, Corporate and National Memory and Values” swoje wystąpienia wygłosiło wielu znanych prelegentów z Polski i z Rosji, wśród których znaleźli się zarówno wybitni przedstawiciele świata nauki, mediów, jak i duchowni. Prelegenci rozpatrywali zagadnienie szeroko rozumianej tożsamości narodowej w odniesieniu do współczesnego narodu polskiego i rosyjskiego. Ze strony polskiej swoje wystąpienia wygłosili między innymi prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Jan Kieniewicz oraz arcybiskup Henryk Muszyński.