Skip to main content

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ


Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, w dniu 23 maja 2014 roku w sali 217 na terenie Senatu RP, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki”. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

Organizowane przez MISO wydarzenie, w którym przewidujemy uczestnictwo ok. 100 osób, stanowić będzie platformę do dyskusji nad istniejącymi w polskim systemie prawnym gwarancjami ochrony praw i wolności jednostki. Konferencja odbywać się będzie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krzysztofa Rączki oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Pawła Rybińskiego.

 

Do uczestnictwa w Konferencji w charakterze prelegentów zapraszamy studentów, doktorantów oraz wybitnych prawników zajmujących się ww. zagadnieniami – zarówno znanych reprezentantów świata nauki, jak i cenionych praktyków działających w najważniejszych instytucjach państwowych.

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ