Skip to main content

Debata: „Wolność zgromadzeń - wyzwania dla standardu ochrony w dobie pandemii COVID-19”


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na III debatę w ramach Klubu Debat o Państwie i Prawie pt.: „Wolność zgromadzeń - wyzwania dla standardu ochrony w dobie pandemii COVID-19”, która odbędzie się 25 lutego (czwartek) w godzinach 18:00-20:00 w formie on-line. Patronem wydarzenia jest czasopismo „Państwo i Prawo”.

Prelegenci:

  • adw. Sylwia Gregorczyk-Abram | Inicjatywa „Wolne Sądy”
  • prof. Ryszard Piotrowski | Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Danuta Przywara | Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • gen. Adam Rapacki | Stowarzyszenie Generałów Policji RP

Moderatordr Maciej Pisz | MISO

Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku na stronie MISO

 

O projekcie

Klub Debat o Państwie i Prawie” to projekt uruchomiony w 2018 roku przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (organizator), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (partner) i czasopismo „Państwo i Prawo” (patron).

Głównym celem projektu jest edukacja prawna i zwiększenie poziomu świadomości prawnej obywateli – w szczególności promocja wiedzy o państwie i prawie polskim, Konstytucji RP, przysługujących obywatelom prawach i wolnościach, a także zwrócenie uwagi na problemy i wyzwania, które stoją przed polskim państwem i polskim porządkiem prawnym.

Klub Debat ma być miejscem ciekawych spotkań i inspiracji oraz ma stworzyć płaszczyznę do swobodnej, żywej, merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnej kondycji państwa polskiego i polskiego porządku prawnego.