Skip to main content Skip to page footer

Debata "Wybory dostępne dla wszystkich?"

Zapraszamy do udziału w debacie „Wybory dostępne dla wszystkich?”, zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się 29 marca 2023 r. w Warszawie. Debata odbędzie się w Centrum Zielna przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

Program debaty

11.00  Otwarcie

 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Mateusz Komorowski, Prezes Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Sylwester Marciniak, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
 • Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradczyni Prezydenta RP

11.30  Panel naukowy

I część panelu – rozmowa z panelistkami i panelistami:

 • dr Jarosław Zbieranek – doktor nauk prawnych, ekspert i autor wielu analiz i ekspertyz w zakresie prawa wyborczego
 • dr Anna Frydrych-Depka – doktor nauk prawnych o specjalności prawo wyborcze, Centrum Studiów Wyborczych – WPiA UMK w Toruniu. Związana z Fundacją Odpowiedzialna Polityka jako ekspertka i członkini Zarządu
 • dr Krzysztof Kurowski – Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Prezes Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Naukowo, zawodowo i społecznie zajmuje się prawami osób z niepełnosprawnościami
 • adw. Jarosław Jagura – współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w Programie Spraw Precedensowych Fundacji, zajmując się m.in. sprawami z zakresu dyskryminacji

Moderacja: Monika Wiszyńska-Rakowska – Pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

II część panelu – dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami

13.15 Przerwa kawowa, poczęstunek

13.45 Panel społeczny

I część panelu – rozmowa z panelistkami i panelistami:

 • prof. Krystyna Skarżyńska – psycholożka. Uniwersytet SWPS, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w psychologii politycznej i psychologii społecznej. Członkini Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk oraz członkini Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, członkini Rady Programowej MISO
 • dr Monika Szczygielska – UW, zajmuje się studiami nad wyborami z punktu widzenia socjologii i geografii społecznej (polityka lokalna, wybory samorządowe, systemy wyborcze, partie polityczne, reformy terytorialne, partycypacja polityczna, metody badań społecznych)
 • Bartosz Marganiec – działacz na rzecz praw g/Głuchych, członek Polskiej Rady Języka Migowego przy MRiPS, koordynator kampanii #dostępnytłumaczPJM, ekspert Instytutu Spraw Głuchych. Brał udział w pracach nad ustawą o języku migowym.
 • adw. dr Monika Zima-Parjaszewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Moderacja: red. Konrad Piasecki dziennikarz radiowy i telewizyjny związany z TVN24. Laureat nagrody Grand Press dla dziennikarza roku 2015.

II część panelu – dyskusja z uczestniczkami i uczestnikami

15.30 Zakończenie konferencji

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego do 27 marca 2023 r. Udział w debacie jest bezpłatny.

Link do formularza: https://bip.brpo.gov.pl/formularz/debata-czy-wybory-dostepne-dla-wszystkich


Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy. Napisy na żywo będą realizowane przez Dostępni.eu. Sala wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Zapraszamy również do udziału online w mediach społecznościowych: YouTube, Facebook.