Skip to main content

Jutro demokracji #SpeakersCorner


Centrum Analiz MISO zaprasza na pięciodniowy Speakers’ Corner. W ramach cyklu zaprezentujemy każdorazowo rozmowę i felieton w tematyce danego obszaru. Transmisja codziennie w dniach 18-22 czerwca, o godz. 12.00 na stronie MISO na Facebooku i Youtubie.

Dzień 5
Jutro demokracji
22 czerwca, godz. 12.00

Rozmowa
Paweł Kowal, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Między Wschodem a Zachodem

Felieton
Sławomir Sowiński
Czy demokracja przetrwa?

Paweł Kowal - poseł na Sejm RP, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, historyk, muzealnik, politolog, redaktor Spraw Międzynarodowych. Zastępca redaktora naczelnego Warsaw East European Review. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Były wiceminister spraw zagranicznych.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - socjolog i politolog. Prowadzi instytut Strategie 2050 współpracujący z ruchem Polska 2050. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej. Po zakończeniu służby dyplomatycznej kierowała programem Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego, a następnie think tankiem Fundacji - forumIdei.

Sławomir Sowiński - politolog, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w badaniach nad religią i polityką, etyką polityczną, myślą polityczną i współczesnymi procesami politycznymi. Jest członkiem Zespołu Laboratorium WIĘZI i stałym współpracownikiem kwartalnika "WIĘŹ". Jest autorem i redaktorem licznych książek, a jego teksty ukazywały się m.in w "Rzeczpospolitej", „Tygodniku Powszechnym” czy „Gościu Niedzielnym”.


Cały cykl Speakers' Corner:

1. Dobry klimat (18.06)
2. Nowe umowy społeczne (19.06)
3. Szkoła jutra (20.06)
4. Powrót do zdrowia (21.06)
5. Jutro demokracji (22.06)

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!