Skip to main content Skip to page footer

Obowiązek szczepień - za czy przeciw?

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na V debatę w ramach Klubu Debat o Państwie i Prawie pt.: „Obowiązek szczepień - za czy przeciw?", która odbędzie się 17 lutego (czwartek) w godzinach 18:00-19:30 w formie online. Patronem wydarzenia jest czasopismo „Państwo i Prawo”.

Prelegenci:

  • Anna Białek | prawniczka, Biuro RPO
  • prof. Tomasz Dzieciątkowski | wirusolog, mikrobiolog, WUM
  • prof. Ryszard Piotrowski | konstytucjonalista, WPiA UW

Moderator: dr Maciej Pisz | MISO, WPiA UW

Spotkanie będzie transmitowane na Facebooku na stronie MISO

 

O projekcie

Klub Debat o Państwie i Prawie” to projekt uruchomiony w 2018 roku przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (organizator), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (partner) i czasopismo „Państwo i Prawo” (patron).

Głównym celem projektu jest edukacja prawna i zwiększenie poziomu świadomości prawnej obywateli – w szczególności promocja wiedzy o państwie i prawie polskim, Konstytucji RP, przysługujących obywatelom prawach i wolnościach, a także zwrócenie uwagi na problemy i wyzwania, które stoją przed polskim państwem i polskim porządkiem prawnym.

Klub Debat ma być miejscem ciekawych spotkań i inspiracji oraz ma stworzyć płaszczyznę do swobodnej, żywej, merytorycznej dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnej kondycji państwa polskiego i polskiego porządku prawnego.