Skip to main content

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych”


Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych” pod patronatem honorowym Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 marca 2019 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach k. Kostrzyna Wielkopolskiego.

W ramach Konferencji odbędzie się m.in. panel ekspercki pt. „Blaski i cienie europejskich systemów konstytucyjnych”, podczas którego można będzie wysłuchać wybitnych polskich badaczy prawa konstytucyjnego. Ponadto, w trakcie paneli dyskusyjnych prelegenci wygłoszą swoje referaty związane z tematyką europejskich ustrojów i stojących przed nimi wyzwaniami i zagrożeniami oraz przeprowadzą rozmowy dotyczące aktualnych problemów prawa konstytucyjnego w Europie. Dyskusja dotyczyć będzie również kondycji demokracji, relacji między prawem a polityką, oceny rozwiązań zastosowanych w poszczególnych europejskich systemach prawnych, poszanowania praw i wolności obywatelskich, świadomości praw i obowiązków oraz problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także sposobem postrzegania ustawy zasadniczej przez społeczeństwo.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy:

https://www.facebook.com/events/812500839103255/

http://ppb.amu.edu.pl/okn-wspolczesne-wyzwania-europejskich-systemow-konstytucyjnych/