Skip to main content

Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW oraz Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości", która odbędzie się w terminie 6-7 kwietnia 2018 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie. 

Z art. 182 Konstytucji RP wynika, że w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, obok sędziów zawodowych, uczestniczą także obywatele. Formy tego udziału mogą być różne. Aktualny stan prawny przewiduje funkcję ławnika, jednak Konstytucja pozostawia tę sprawę otwartą.                         
Trwająca aktualnie dyskusja na temat wprowadzenia instytucji sędziego pokoju do polskiego systemu władzy sądowniczej skłania do refleksji nad kształtem udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do analiz porównawczych odnoszących się do rozwiązań innych państw w tym zakresie.

6 kwietnia w piątek odbędą się panele eksperckie, zaś w sobotę 7 kwietnia panele studencko – doktoranckie. Pierwszego dnia konferencji wystąpią znani przedstawiciele doktryny prawa, jak i praktycy, w tym między innymi sędzia SN i rzecznik prasowy SN Michał Laskowski, zastępca RPO doc. Hanna Machińska, prof. Ryszard Piotrowski, prof. Piotr Kruszyński, prof. Marcin Matczak, prof. Ewa Gmurzyńska, prof. Sławomir Żółtek, prof. Robert Jastrzębski, prof. Piotr Rylski, doc. Beata Bieńkowska, dr Tadeusz Zembrzuski oraz mgr Philippe Chauvin.

Więcej informacji na:

https://www.facebook.com/events/309190689605663/   

http://knkp.edu.pl/pl/konferencja/