Skip to main content

Powrót do zdrowia #SpeakersCorner


Centrum Analiz MISO zaprasza na pięciodniowy Speakers’ Corner. W ramach cyklu zaprezentujemy każdorazowo rozmowę i felieton w tematyce danego obszaru. Transmisja codziennie w dniach 18-22 czerwca, o godz. 12.00 na stronie MISO na Facebooku i Youtubie.

Dzień 4
Powrót do zdrowia
21 czerwca, godz. 12.00

Felieton
Bartosz Fiałek
Poziom wyżej

Rozmowa
Renata Kaznowska, Adam Wieczorek
Centralnie czy lokalnie

Bartosz Fiałek - Lekarz. Specjalista w dziedzinie reumatologii. Popularyzator wiedzy medycznej.

Renata Kaznowska - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków.

Adam Wieczorek - Wiceprezydent Miasta Łodzi. Nadzoruje pracę Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych. Absolwent wielu uczelni, w tym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jako magister zdrowia publicznego ze specjalizacją „Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”. Kontynuował swoją naukę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej”. W 2020 roku ukończył studia doktoranckie z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pisze dysertację z obszaru finansów pt. „Uwarunkowania kondycji finansowej publicznych szpitali w Polsce”.


Cały cykl Speakers' Corner:

1. Dobry klimat (18.06)
2. Nowe umowy społeczne (19.06)
3. Szkoła jutra (20.06)
4. Powrót do zdrowia (21.06)
5. Jutro demokracji (22.06)

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!