Skip to main content

SEMINARIUM: „RZĄDY I SIŁA PRAWA: FUNDAMENT UNII EUROPEJSKIEJ”


Praworządność w Polsce od kilku lat znajduje się w kryzysie, czego bezpośrednim rezultatem jest pogorszenie miejsca Polski w Unii Europejskiej. Kryzys ten pokazał, że wartości europejskie nie są do końca zinternalizowane w polskim dyskursie publicznym. Stan niepewności konstytucyjnej i swoistej „anarchii prawnej” są zagrożeniem dla przyszłości obywateli i państwa.

Siła rządów prawa w Polsce musi opierać się na kotwicy instytucjonalnej w postaci respektowania wspólnie stanowionego prawa Unii Europejskiej, w tym orzeczeń TSUE, ale też na rozwijaniu świadomości na temat wartości państwa prawa dla obywateli. W ostatnich latach widzimy bardzo wyraźnie, że obywatele zaangażowani w sieć pro-demokratycznych organizacji działających na rzecz obrony praworządności tworzą dynamiczną, społeczną "siłę prawa".

Potrzebujemy rzetelnej i obiektywnej debaty na temat stanu praworządności w Polsce jako elementu naszej obecności w Unii Europejskiej oraz poszerzenia spektrum zaangażowania obywatelskiego w ochronę wartości demokratycznych.

Pragniemy, aby seminarium, również dzięki udziałowi znamienitych panelistów, służyło tym celom, i stało się forum wspólnoty zbudowanej wokół szacunku dla rządów prawa.

Serdecznie zapraszamy!


Program seminarium:

 • 9:30 - 10:15 Rejestracja
 • 10:15 - 10:30 Wystąpienie prof. Danuty Hübner
 • 10:30 - 12:00 Panel seminaryjny:
  • dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • dr Borys Budka, Poseł na Sejm RP, b. Minister Sprawiedliwości
  • prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, b. Rzecznik Praw Obywatelskich
  • ​​prof. Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji UW
  • dr Maciej Taborowski, Wydział Prawa i Administracji UW

 • 12:00 - 12.30 Dyskusja

 • 12:30 - 13:00 Poczęstunek

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy:

https://goo.gl/D7i9hH

https://goo.gl/be6gCm