Skip to main content Skip to page footer

Szkoła jutra #SpeakersCorner

Centrum Analiz MISO zaprasza na pięciodniowy Speakers’ Corner. W ramach cyklu zaprezentujemy każdorazowo rozmowę i felieton w tematyce danego obszaru. Transmisja codziennie w dniach 18-22 czerwca, o godz. 12.00 na stronie MISO na Facebooku i Youtubie.

Dzień 3
Szkoła jutra
20 czerwca, godz. 12.00

Felieton
Monika Helak
Edukacja do zmiany

Rozmowa
Sławomir Broniarz, Katarzyna Hall
Wszyscy razem

Monika Helak - badaczka, publicystka. Pracuje w Polityce Insight. Na Wydziale Socjologii UW pisze doktorat o doświadczeniu samotnego macierzyństwa. Aktywistka Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej i Uniwersytetu Zaangażowanego.

Sławomir Broniarz - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację oraz podnoszenia jakości kształcenia. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES).

Katarzyna Hall - prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Nauczycielka, działaczka oświatowa i społeczna. Była minister edukacji narodowej.


Cały cykl Speakers' Corner:

1. Dobry klimat (18.06)
2. Nowe umowy społeczne (19.06)
3. Szkoła jutra (20.06)
4. Powrót do zdrowia (21.06)
5. Jutro demokracji (22.06)

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!