Skip to main content

Akcja społeczna „Donieś na sąsiada! Niech mu się dostanie!”


Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego został partnerem akcji społecznej „Donieś na sąsiada! Niech mu się dostanie!”. Organizatorem plebiscytu na najbardziej zaangażowaną społecznie organizację jest Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", działający w Instytucie Adama Mickiewicza.

Celem akcji "Donieś na sąsiada" jest uświadomienie Polakom, wbrew panującym opiniom, jak wiele instytucji i osób w nich pracujących jest zaangażowanych w działania obywatelskie. Tym sposobem organizatorzy i partnerzy akcji chcą zwrócić uwagę na to, jak ważna jest aktywność społeczna oraz zachęcić do niej. Jednocześnie akcja ma pomóc organizacjom już działającym na tym polu w promocji swoich działań, rozwijaniu potencjału i rozszerzeniu swojej aktywności. Kandydatów jest wielu, wystarczy się rozejrzeć!

 

Do plebiscytu można zgłaszać instytucje wyróżniające się w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego – mogą to być zarówno organizacje pozarządowe jak i  jednostki samorządowe, a także prywatne firmy działające na rzecz lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w wychowanie i edukację, kulturę, opiekę nad starszymi i chorymi, troskę o środowisko, tworzenie nowych miejsc pracy, resocjalizację. Niech będzie o nich głośno!

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury plebiscytu wyłoni pięciu finalistów a ostatecznego wyboru dokonają użytkownicy facebook'a oddając "like" pod najbardziej ich zdaniem, zaangażowanymi społecznie kandydatami.

 

Nagrody otrzymają zarówno laureat jak i osoba, która go zgłosiła. Więcej informacji na stronie akcji: www.akcja-doniesnasasiada.pl