Skip to main content

FORUM MŁODYCH W GDAŃSKU


Na zaproszenie Europejskiego Centrum Solidarności Prezes MISO Mateusz Komorowski wziął udziału w Forum Młodych, które odbyło się 27 września 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Obywatel na co dzień”.

Europejskie Centrum Solidarności, wypełniając misję zachowania pamięci o Solidarności i przekazania jej dziedzictwa przyszłym pokoleniom, za szczególnie ważną uważa pracę z młodzieżą. Jednym ze znaczących punktów programu edukacyjnego ECS jest coroczna konferencja młodzieżowa – Forum Młodych, której uczestnicy, licealiści, mają możliwość spotkania i dyskusji z ludźmi, których dorobek zawodowy i postawa życiowa mogą inspirować do świadomego i otwartego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Tematem przewodnim tegorocznego Forum Młodych były postawy obywatelskie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o granicach między patriotyzmem, nacjonalizmem i kosmopolityzmem, kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego, obywatelstwie europejskim oraz o kulturze debaty.

 

Mateusz Komorowski uczestniczył jako panelista w debacie „Obywatel w Europie bez granic”, która odbyła się w ramach Forum Młodych.