Skip to main content Skip to page footer

PREZENTACJA RAPORTU Z BADANIA „BAROMETR ZAUFANIA POLITYCZNEGO”

24 kwietnia 2024 roku w siedzibie Międzynarodowego Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego odbyła się prezentacja raportu z badania pt. "Barometr zaufania politycznego", który określa stosunek zaufania Polaków do społeczeństwa, polityków, instytucji i organizacji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez MISO we współpracy z firmą OpinionWay Polska, której przedstawiciele, tj. Piotr Sztabiński (zastępca dyrektora zarządzającego) i Marcin Hinz (dyrektor badań jakościowych i współpracownik MISO), zaprezentowali i szczegółowo omówili wybrane dane i zagadnienia.

W pierwszej części prezentacji Piotr Sztabiński przedstawił wyniki badania dotyczącego zaufania społecznego oraz opinii Polaków na temat polityki i życia publicznego. Podkreślił, że Polacy wykazują zainteresowanie sprawami międzynarodowymi, jednocześnie są zmartwieni sytuacją w najbliższym otoczeniu Polski.

Jednakże, wbrew oczekiwaniom, większość badanych Polaków manifestuje spokój i dobre samopoczucie, co było zaskoczeniem dla badaczy. Jak stwierdził prowadzący: „Ku naszemu zaskoczeniu, spokój i samopoczucie to odpowiedzi, które najwięcej Polaków zaznaczyło w pytaniu o ich stan ducha”.

Mimo to, istnieje także zauważalna nieufność w kontaktach międzyludzkich oraz wobec instytucji, takich jak polityka czy politycy. Jak podkreślił Piotr Sztabiński: „67% Polaków uważa, że należy być ostrożnym w kontakcie z ludźmi”.

Badania wskazują na ogromny brak zaufania Polaków do polityków i instytucji publicznych, co przekłada się na niskie zaangażowanie w życie społeczne. Pomimo deklarowanego zainteresowania polityką, społeczeństwo wykazuje tendencję do nieufności i sceptycyzmu wobec decydentów oraz braku wiary we wpływ swoich opinii na politykę kraju.

Warto zwrócić uwagę, że Polacy wykazują także pewne pozytywne postawy, takie jak identyfikacja ze społecznością (wynik najwyższy spośród wszystkich badanych krajów), czy przekonanie o posiadaniu wartości i zasad.

Współautor badania Marcin Hinz w podsumowaniu prezentacji zwrócił uwagę na interesujący paradoks: „Mimo, że nadal jesteśmy entuzjastami idei europejskiej, to nie jesteśmy skłonni przekazywać większej władzy instytucjom Unii Europejskiej”.

Spotkanie zakończyło się dynamiczną dyskusją, podczas której uczestnicy analizowali wyniki badań oraz dzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz kondycji społeczno-politycznej Polski.

"Barometr zaufania politycznego" prowadzony jest przez grupą badawczą OpinionWay od 15 lat. Badanie od początku realizowane było we Francji, we współpracy z CEVIPOF (centrum badawcze przy Sciences Po - jednej z francuskich grandes écoles). Z czasem włączone zostały do niego Niemcy i Włochy. W tym roku po raz pierwszy badanie zostało przeprowadzone w Polsce.