Skip to main content Skip to page footer

PROF. KONSTANTY A. WOJTASZCZYK CZŁONKIEM RADY PROGRAMOWEJ MISO

 

Z wielką radością informujemy, że prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk został członkiem Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Profesor Wojtaszczyk to wybitny polski politolog i prawnik specjalizujący się w integracji europejskiej. Jest pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego od 1975 roku. W latach 1990-1998 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W latach 1998-2001 Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych. Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego i Kierownik Zakładu Instytucji Europejskich INP, Jean Monnet-Chair w latach 2001-2005 i od 2009 roku; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Od roku akademickiego 2009/2010 Kierownik Katedry Europeistyki.

Zainteresowania badawcze:

  • systemy polityczne (w tym rola grup interesu); 
  • systemy partyjne ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalizacji prawnej partii politycznych;
  • instytucje i prawo europejskie za szczególnym uwzględnieniem europejskiego procesu decyzyjnego.

Dydaktyka:

  • Współczesne Systemy Polityczne
  • Współczesne Systemy Partyjne
  • Instytucje i Prawo Europejskie
  • System Polityczny RFN