Skip to main content

Spotkanie konsultacyjne dot. aplikacji "Sygnalista"


9 listopada 2021 roku w biurze MISO odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące aplikacji „Sygnalista”.

Aplikacja jest częścią działań, podejmowanych przez MISO i spółkę EON46 S.A., w ramach szerszego projektu obywatelskiego pn. „Sygnalista”. Jego celem jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat whistleblowingu, działanie na rzecz urzeczywistnienia ochrony prawnej sygnalistów oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i krzewienia postaw obywatelskich, polegających na ujawnianiu nieprawidłowości przez osoby, które w związku ze swoją aktywnością zawodową, naukową czy społeczną napotykają działania niezgodne z prawem lub stanowiące nadużycie prawa.

W ramach porozumienia, które podpisaliśmy w lipcu 2021 roku ze spółką EON46 S.A. - twórcą aplikacji, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego przyjął na siebie rolę Koordynatora Społecznego Projektu Sygnalista.

Naszym celem jest umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie świadomości obywatelskiej dotyczącej instytucji whistleblowingu oraz zachęcanie do reagowania i zgłaszania (ujawniania) nieprawidłowości. Zwracamy także uwagę na pilną potrzebę wprowadzenia do porządku prawnego kompleksowej, skutecznej i odpowiadającej międzynarodowym standardom ochrony sygnalistów oraz zagwarantowanie właściwych reakcji na zgłaszanie nieprawidłowości poprzez stworzenie odpowiednich form i procedur.

Jednym z podstawowych obszarów podjętej współpracy w ramach Projektu Sygnalista było stworzenie Aplikacji Sygnalista i oddanie jej do bezpłatnego powszechnego użytkowania.

Po wielu miesiącach działania aplikacji przeszliśmy do kolejnego etapu – tzw. follow-up. W tym celu odbyło się spotkanie konsultacyjne, na które zaprosiliśmy ekspertów ds. bezpieczeństwa, prawników oraz przedstawicieli partnerskich organizacji pozarządowych. Wysłuchaliśmy niezwykle cennych uwag dot. rozwoju aplikacji, nad wdrożeniem których aktualnie intensywnie pracujemy.

Nasi rozmówcy przyznali, że aplikacja Sygnalista jest bardzo dobrym, prostym i intuicyjnym narzędziem, które znacząco ułatwia i przyspiesza proces zgłaszania nadużyć, przestępstw lub ważnych spraw społecznych do odpowiednich służb, instytucji i organizacji.

Ważną funkcjonalnością tego narzędzia jest możliwość błyskawicznego nagrywania i przesyłanie dowodów w sprawie wykroczeń lub przestępstw do dedykowanych podmiotów. Aplikacja pozwala również m.in. archiwizować zgłoszenia oraz poruszać wątki społeczne na lokalnych forach dyskusyjnych.

Poznajcie, czym jest aplikacja Sygnalista, nad którą wspólnie pracujemy od 2019 roku!