Skip to main content

Stosunki polsko-azerbejdżańskie: historia i współczesność


W dniu 25 czerwca 2012 roku, w auli dawnego budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się pierwsza w Polsce, polsko-azerbejdżańska konferencja naukowa pt. „Stosunki polsko-azerbejdżańskie: historia i współczesność”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, we współpracy z Ambasadą Republiki Azerbejdżanu w Polsce oraz Centrum Studiów Strategicznych przy Prezydencie Azerbejdżanu. Okazją była rocznica 540-lecia nawiązania i 20-lecia odrodzenia stosunków dyplomatycznych.

Wśród prelegentów obok Jego Ekscelencji Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Polsce Hasana Hasanova, znaleźli się przedstawiciele m.in. Centrum Studiów Strategicznych przy Prezydencie Azerbejdżanu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz wybitni referenci ze środowiska naukowego i polityki z Polski oraz Azerbejdżanu.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Mateusz Komorowski - Prezes MISO, powitał wszystkie zgromadzone osoby, w tym w sposób szczególny: Pana Hasana Hasanova - Ambasadora Azerbejdżanu w Polsce, Pana Mirosława Sielatyckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pana Piotra Woźniaka - Podsekretarza Stanu i Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska, Pana Krzysztofa Krajewskiego - Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Panią Mirosławę Biesagę - Radcę Prezesa Rady Ministrów oraz PaniąMałgorzatę Gosiewską - Poseł na Sejm RP.

Prezes Komorowski w swoim przemówieniu powiedział co zainspirowało Fundację MISO do zorganizowania konferencji poświęconej relacjom polsko-azerbejdżańskim. Opowiedział również krótko o historii stosunków pomiędzy Polską a Azerbejdżanem oraz odczytał list od Pana Jacka Michałowskiego - Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli wielu środowisk m.in. naukowych, politycznych, pozarządowych czy biznesowych. Była okazją do pogłębienia wiedzy o historii i kulturze obu narodów oraz stosunkach polsko - azerbejdżańskich. Wybitni prelegenci przybliżyli uczestnikom wydarzenia współczesny Azerbejdżan i Polskę, a także wybitne postaci, które odegrały ważną rolę w życiu obu narodów. Omówiono także obszary potencjalnej współpracy. Podczas lunchu uczestnicy konferencji mogli skosztować oryginalnych specjałów kuchni azerskiej.

Partnerami wydarzenia byli: Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Samorząd Studentów UW, Dom Kaukaski w Polsce, Studium Europy Wschodniej UW, Instytut Wschodnich Inicjatyw oraz Stowarzyszenie Kulturalne Polska - Azerbejdżan. Konferencja objęta została 13 patronatami medialnymi.