Skip to main content Skip to page footer

Warsztaty Obywatelskie w Wielkich Drogach

14 maja 2022 roku, w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach, odbyły się Warsztaty Obywatelskie. Projekt tworzony jest we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Warsztaty mają charakter otwarty i są bezpłatne.

Podczas Warsztatów opowiadamy m.in. o tym, jak zostać świadomym obywatelem, w jaki sposób korzystać ze swoich praw i angażować się lokalnie oraz jak zebrać pieniądze na inicjatywy obywatelskie - działalność społeczną. Udzielamy także porad prawno-obywatelskich oraz odpowiadamy na wszystkie pytania uczestników. 

Warsztaty Obywatelskie składają się z trzech części:

  • Razem możemy zrobić więcej! - Warsztat na temat korzyści płynących ze współpracy pomiędzy organizacjami obywatelskimi. Każdy z nas ma wiele ciekawych, wartościowych pomysłów - wspólnie mamy większe szanse, żeby wcielić je w życie (Annemarie Vanlangendonck z Fundacji MISO oraz Agnieszka Prokocka z Fundacji Konrada Adenauera)
  • Crowdfunding - z czym to się je? - Społeczna aktywność może być wspierana przez społeczne finansowanie. Warsztat wprowadzający w tematykę serwisów zbiórkowych, rodzajów crowdfundingu, uwarunkowań prawnych, z omówieniem licznych case studies. (Kamil Musielak z Centrum Analiz MISO)
  • Obywatel ma prawo - Rzecz o prawach, wolnościach i obowiązkach obywateli - czyli warsztat o ramach prawnych funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. (Maciej Pisz z Fundacji MISO)

Szczególnie zależy nam na tym, aby z tą wiedzą dotrzeć do miejsc, gdzie aktywność obywatelska jest nieco niższa. Według badań średni poziom zaangażowania w działalność organizacji obywatelskich jest najniższy w miastach od 100 do 499 tys. mieszkańców, a nieco większy – we wsiach. 

Do tej pory Warsztaty odbyły się stacjonarnie dwukrotnie – w Radomiu oraz Wieluniu, a w czasie pandemii - online